Shop - Yến sào Yến Loan

Hiển thị tất cả 9 kết quả

630.000 5.800.000 

Yến hủ

Yến hủ

65.000 100.000 

Tổ yến

Yến lốc 6 hủ

420.000 630.000 

Tổ yến

Yến mềm

1.550.000 5.000.000 
3.300.000 6.500.000 
875.000 5.500.000 
2.550.000 5.000.000 
1.750.000 3.500.000 

Tổ yến

Yến tươi

200.000 1.000.000