Tổ Yến Thô Còn Lông - Yến sào Yến Loan

Tổ Yến Thô Còn Lông

1.750.000 3.500.000 

100% từ yến sào nguyên chất

Cân đúng, đủ trọng lượng

KHÔNG sử dụng hóa chất tẩy trắng

KHÔNG tẩm đường KHÔNG độn tạp chất

Mã: YTCL50 Danh mục: