Yến Sào An Khang - Yến sào Yến Loan

Yến Sào An Khang

2.350.000 4.600.000 

Yến Sào An Khang là 1 dòng sản phẩm tổ yến sạch nguyên chất 100% của thương hiệu Yến Loan Tây Ninh, hàm lượng protein luôn đạt từ 55% trở lên, cao hơn so với quy định hiện nay của Việt Nam là chỉ từ 45-55%. Quy trình sản xuất đạt chuẩn HACCP, đạt chứng nhận Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia 2021 và OCOP 4 sao (****) năm 2022.