Yến Sào Cao Cấp - Yến sào Yến Loan

Yến Sào Cao Cấp

630.000 5.800.000 

 • 100% từ Tổ yến sào Việt nguyên chất, mới thu hái từ các Nhà Yến của Yến Loan xung quanh khu vực Núi Bà Đen Tây Ninh
 • Cân đúng, đủ trọng lượng
 • Nhặt lông khô thủ công nên giữ lại gần như hoàn toàn hàm lượng các thành phần dinh dưỡng vốn có trong Yến sào
 • KHÔNG sử dụng hóa chất tẩy trắng
 • KHÔNG chà dầu tách lông
 • KHÔNG tẩm đường
 • KHÔNG độn tạp chất
 • KHÔNG ngâm nước khi nhặt lông làm sạch
 • Yến sạch Yến Loan Cam kết 5 không
  Yến sạch Yến Loan Cam kết 5 không