Giá tổ yến Việt nguyên chất 100% chính hãng | Yến Sào Yến Loan

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Yến sạch Yến Loan Cam kết 5 không

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Yến Tươi

190.000 890.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Yến Sào Cao Cấp

590.000 4.990.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Yến Sào Phú Quý

790.000 4.690.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Viên Yến Mềm

1.290.000 4.090.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Tổ Yến Thô Loại 1

1.540.000 2.990.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Yến Sào An Khang

2.190.000 4.290.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Yến Sào Thượng Hạng

2.790.000 5.490.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Yến sào Xuất khẩu

5.990.000