Giá tổ yến Việt nguyên chất 100% chính hãng | Yến Sào Yến Loan

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Yến sạch Yến Loan Cam kết 5 không

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Yến Tươi

200.000 1.000.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Yến Sào Cao Cấp

630.000 5.800.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Yến Sào Phú Quý

845.000 5.300.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Viên Yến Mềm

1.550.000 5.000.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Tổ Yến Thô Còn Lông

1.750.000 3.500.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Yến Sào An Khang

2.350.000 4.600.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Yến Sào Thượng Hạng

3.300.000 6.500.000 

Tổ yến thô - Tổ yến sạch

Yến sào xuất khẩu

6.700.000