Yến Sào Thượng Hạng - Yến sào Yến Loan

Yến Sào Thượng Hạng

3.300.000 6.500.000 

100% từ yến sào Việt nguyên chất
Cân đúng, đủ trọng lượng
Sử dụng phương pháp Nhặt lông khô thủ công, tuy tốn kém thời gian và chi phí nhưng đảm bảo giữ lại gần như 100% các thành phần dinh dưỡng có trong tổ yến sào với hàm lượng các vi chất đều rất cao.
YẾN LOAN CAM KẾT 5 KHÔNG :

Yến sạch Yến Loan Cam kết 5 không
Yến sạch Yến Loan Cam kết 5 không